Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Welkom op de Site van het merk NORTENE.
De Site is toegankelijk via de volgende URL: www.nortene.fr. U vindt er de Gebruiksvoorwaarden voor de navigatie op de Site. We nodigen u uit om ze aandachtig te lezen, want door de Site te gebruiken aanvaardt u zonder voorbehoud de huidige Gebruiksvoorwaarden.

Identificatie van het bedrijf: Nortene Home Depot France
Hoofdkantoor : 
13 Rue de la Libération
53340 Val-du-Maine (Ballée) - France
Telefoon: +33 (0)243 641 414
Fax: 33 (0)243 984 997 Mail: infofrance@nortene.com

Concept en uitvoering van de Site
Concept, grafische vormgeving, IT-ontwikkeling en hosting: 
KOREDGE
Rue du Bois de la Courbe – Zac de Valentin Nord 25048 BESANCON Cedex
https://www.koredge.fr
contact@koredge.fr

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat we u bepaalde gegevens vragen, in het bijzonder als u zich inschrijft voor het aanmaken van een account, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum en woonplaats. We verzamelen en gebruiken zulke gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks, afhankelijk van het geval, in het bijzonder om:

 

Informatie op naam

Iedereen beschikt over toegangsrechten, wijzigingsrechten, correctierechten en verwijderingsrechten voor de eigen persoonlijke gegevens (de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004). Om die rechten uit te oefenen, neemt u contact op via: https://www.nortene.fr, rubriek "NORTENE, DE VOUS À NOUS". De persoonlijke gegevens die op de Site worden verzameld zijn onderworpen aan een verklaring bij de CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés: nationale commissie voor informatica en vrijheden).

Fotoverantwoording

De toegang tot de Site, en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hierna worden vermeld. Door zich toegang te verschaffen tot de Site en erop te navigeren, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud de volgende bepalingen:

Intellectuele eigendomsrechten

De Site is de exclusieve eigendom van de maatschappij Nortene Home Depot France, als enige bevoegd om de intellectuele eigendomsrechten en de rechten op de persoonlijkheidsrechten in verband met de Site te gebruiken en te exploiteren, in het bijzonder de merknamen, het design en de modellen, de auteursrechten en de beeldrechten, ten persoonlijke titel of door overdracht of door een exploitatievergunning.
Het gebruik van de volledige of gedeeltelijke Site, in het bijzonder door downloaden, reproductie, transmissie of weergave voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik en privégebruik voor een niet-commercieel doel, is ten strengste verboden.

Hypertextlinks naar andere sites

Het leggen van hypertextlinks naar de Site mag alleen gebeuren na voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschappij Nortene Home Depot France, en die toestemming kan op elk moment weer worden ingetrokken. De maatschappij Nortene Home Depot France wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites die verbonden zijn met de Site.

Downloadbare inhoud

Door de downloadbare inhoud van de Site te downloaden of te gebruiken die we op de Site ter beschikking hebben geteld, verbindt u er zich toe om die inhoud te gebruiken in overeenstemming met de voorliggende Gebruiksvoorwaarden. Elke reproductie, weergave, wijziging of distributie van de downloadbare inhoud van de Site is onderworpen aan een expliciete toestemming onzerzijds. Elk verzoek om toestemming van die aard moet vooraf aan ons worden voorgelegd via het volgende e-mailadres: infofrance@nortene.com

Cookies

Volgens de toepassing van de bepalingen van de Europese richtlijn 2002/58/CE gebruikt nortene.fr cookies voor persoonlijke identificatie. Die cookies worden gedurende vijf (5) jaar op de computer van de bezoeker van onze Site bewaard, tenzij de bezoeker ze vroeger verwijdert. Elke bezoeker van de Site kan de cookies weigeren of verwijderen met behulp van zijn besturingssysteem of zijn browser. In de meeste besturingssystemen kunt u cookies weigeren of verwijderen via de internetopties voor de browsergeschiedenis of voor de privacy. Ook in de meeste browsers kunt u met privacy- en beveiligingsinstellingen cookies weigeren of verwijderen. Hou er rekening mee dat cookies weigeren of verwijderen het gebruik van de Site kan beperken. Door een cookie kunnen we u niet identificeren. In het algemeen registreert een cookie informatie in verband met de navigatie van uw computer op onze Site (de pagina's die u raadpleegt, de datum en het uur van de raadpleging, enz.) die we kunnen lezen als u onze Site later bezoekt.

Verantwoordelijkheid van Nortene Home Depot France

Volgens de wettelijk geldige voorwaarden is de maatschappij Nortene Home Depot France niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, onjuistheden, weglatingen, of voor schade die ontstaat doordat derden binnendringen en een wijziging hebben veroorzaakt van de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld, of in geval van schade veroorzaakt door toegang van derden zonder toestemming tot de Site, of doordat derden de toegang tot de Site onmogelijk maken.
De bezoeker van de Site wordt er hierbij over ingelicht dat de toegang tot de Site op elk moment kan worden onderbroken door de maatschappij Nortene Home Depot France omwille van onderhoud, veiligheid of om andere technische redenen.
De producten die u op de Site worden voorgesteld zijn geen verkoopsaanbod, maar een algemene weergave van het productassortiment dat we verdelen in de landen waar deze Site wordt aangeboden.

Geldige wetgeving

De voorliggende Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetten. Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd voor elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de toegang tot de huidige Site of het gebruik ervan.